ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

57. Alay Tarihi

« Geri   

    57 nci Piyade Alay Sancağı     Balkan Savaşı
    Çanakkale Cephesi (1.Bölüm)     Çanakkale Cephesi (2.Bölüm)
    Filsitin Cephesi     Galiçya Cephesi
    Trablusgarp Cephesi
 

• Balkan Savaşı

   Paylas

Balkan Harbi' nin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı kuruluşunda yer alan 57 nci Piyade Alayı, üç piyade taburu ile bir ağır makineli tüfek bölüğünden ibaretti.

57 nci Piyade Alayı Batı Rumeli'de (Seylan ve Bilaç bölgesinde konuşlanmıştı. Alayın kuvveti; 35 Subay, 2223 Erbaş ve Er, 2000 Tüfek ve 40 Hayvandan ibaretti. Mitralyöz bölüğü henüz tamamlanmamıştı.
Alay Komutanı : Albay Semi (Belge-11: 383-57)
1 nci Tabur Komutanı : Binbaşı İsmail Hakkı
2 nci Tabur Komutanı : Binbaşı Ahmet Suphi
3 ncü Tabur Komutanı ; Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Nuri
5 Nolu sefer planına göre ve harp dolayısı ile seferberlik emrinin uygulanmasına 2 Ekim 1912 tarihinde başlandı ve 18 Ekim 1912 tarihine kadar sürdü.

2 Ekim 1912 tarihinde seferberliğin duyurulması ile birlikte Üsküp'te bulunan 19 ncu Tümen Komutanlığı seferberlik emrini ancak 19 Ekim 1912 tarihinde birliklere verebilmiştir.
Seferberlik emrinde 5 Nolu planın uygulanacağı açık olduğundan, 57 nci Piyade Alayı, 15 Ekim 1912 tarihine kadar eksiklerini tamamlayarak hazır duruma geldi.

Bilaç Muharebesi:

20 Ekim 1912 tarihinde Starçamanastırı-Bastırabiçe-Boyanofça hattının güney doğrultusundan Sırp kuvvetlerinin ilerleyişi devam etmekte idi. Düşmanı karşılamakla görevli 19 ncu Tümen Komutanı Sait Paşa, Çokarka-Bilaç bölgesinde 56 nci Piyade Alayından 1 ve 2 nci Taburlar, 57 nci Piyade Alayından 1 ve 3 ncü Taburlar, Geylan Redif Alayından 2 nci Tabur, 19 ncu Topçu Alayından 1 nci Topçu Taburu ve 17 nci Süvari Alayından bir bölükle Savunma düzeni aldı.

Lokarça'da tek başına muharebe eden 57 nci Piyade Alayının 2 nci Taburu, Starçamanastır-Piçinya vadisi yolu ile ilerleyen düşman kolu tarafından gerisinin sarılmakta olduğunu anlayınca akşam üzeri çekilmeye başladı.

Bu mürettep kuvvet, üstün düşman taarruzu karşısında Bilaç-Komanova arasında ikinci bir direnme olanağı bulamadan dağınık bir şekilde Komanova'ya çekildi. Bilaç mürettep kuvvetlerindeki redif ve mustahfız erler dağılmış oldukları için müfrezenin muharebe gücü büsbütün zayıflamıştı. Müfrezenin çekilişi ancak 56 nci Piyade Alayının Çokarka'da bulunan 1 ve 3 ncü Taburları ile 19 ncu Nişancı Taburu desteğinde sağlanabilmiştir.
Müfreze, 20 Ekim 1912 akşamına kadar direnmekle Sırp ordusunun harekâtını bir gün geciktirmek gibi bir başarıyı Vardar Ordusuna sağlamış oldu. Sırplar Piçim Suyu- Royan Tepesi doğrultusunda büyük kuvvetlerle ilerlemekte olduklarından Çitriçe-Bektaşlıbala yönlerinin elde bulundurulması gerekiyordu.

Bir düşman tugayı Preşova-Bilaç üzerinden Vakşince ve Tabanofça'ya, diğer bir düşman koluda, Subatan-Karabiçan ve Yeni Nagoriçe taraflarına doğru ilerlemekte idi.

22/24 Ekim 1912 Komanova Meydan Muharebesi:

7 nci Kolordu birliklerinin çoğu redif birliği olduğu İçin, bunları uzun süre bir mevzide tutmak ve oyalama muharebesi yaparak elde bulundurmak olanaksızlığı nedeniyle kolordunun 23 Ekim 1912 sabahından İtibaren - taarruza geçmesi uygun görüldü.
19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı Beştaşlıbala-Orızar arasında ve sol yanını güven altına almak sureti ile 55, 56 ve 57 nci Piyade Alayları sağdan sola doğru mevzi tuttular. 19 ncu Piyade Tümeni Tabanofça doğrultusundan taarruz ederek düşmanın bir olay ile iki bataryasını püskürttü. 57 nci Piyade Alayı ise Orızar'da bulunan düşmana bütün kuvvetlen ile yaptığı taarruz sonunda düşmanı geri püskürttü. Orızar'daki düşman kuvvetleri Karabiçan ve Tabanofça doğrultusunda çekilmek zorunda kaldı.
24 Kasım 1912'de Komanova Meydan Muharebesinin ikinci gününde Üsküp Redif Tümeni cepheyi boşaltarak çekilmeye başladı. 8u nedenle 19 ncu Tümenin yarları açıldı. 24 Ekim 1912 saat O5:3O'dan itibaren bütün cephede şiddetli bir muharebe başladı. Düşman, bataryalarını özellikle Manastır ve Üsküp Tümenlerinin bulunduğu cephede yoğunlaştırdı.

Üsküp Tümeni tutunamayarak gece çekildi. Manastır Tümeninin de bozulmak üzere olduğu tümence bildirildi. Saat 15:OÛ'e doğru düşman kuvvetleri düzenli bir durumda Komanova'ya doğru ilerledi. 57 nci Piyade Alayı da dağılmaya başladı. Artık panik bütün erlere yayılmıştı. Bu durum üzerine 19 ncu Tümen Komutanlığı Üsküp üzerine çekilme kararı aldı.

25 Ekim 1912'de Üsküp'e çekilen 19 ncu Piyade Tümeni Kalkandelen'e doğru yürüyüşe geçti. 30 Ekim 1912 tarihinde iaşe ve tahkimat faaliyetleri tamamlanarak her alay ikişer taburlu olarak yeniden kuruldu. 1 Kasım 1912'de Kırçova'ya hareket edildi.
Batı Ordusu Komutanlığı 3/4 Kasım 1912 tarihinde 6.000 mevcutlu 7 nci Kolordunun iki zayıf tümeni yerine, kuvvetli bir tümen meydana getirtilmesini emretti.

Bu emir üzerine mürettep tümen kaldırıldı ve kolordunun isteği üzerine Kurmay Başkanı Yarbay Faik Bey, 19 ncu Tümen Komutanlığına getirildi.

3/4 Kasım 1912 Tarihinde Yapılan Kırçova Muharebesi:

Yeniden teşkil edilen birlikler hiçbir güvenlik tedbiri almadan düşmandan habersiz Kalkandelen'den Kırçova'ya çekilmiş olan Tümenin konaklarında dinlenmekte idi. Düşman 4 Kasım 1912'de Gostuvar'dan hareket edip Zoyas'a gelmiş ve Türk birliklerinin bu zaafından yararlanarak saat 13:00 sıralarında buranın kuzeyindeki kışlaya topçu ateşi ile baskın yaparak süvarileri ile öncü kuvvetleri Trapçındul'a sürdü.

Böyle bir baskına karşı 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Faik Bey, bir yandan topçuya kışla dolayında mevzi aldırırken, bir yandan da birliklerin topçu mevzileri gerisinde ilçenin güneyinde toplanmalarını sağlamaya çalışıyordu. Seyyar jandarma ve gönüllüler topçu mevzileri ilerisinde, cephede ise 57 nci Piyade Alayının 3 ncü Taburu solda, 56 nci Piyade Alayının bir taburu da sağda mevziiye sokuldu. Diğer birliklerde meydana getirilen perde gerisinde toplanmakta idiler.

57 nci Piyade Alayının bir dağ bataryası düşmanın sağ yanına, Nişancı Taburu da düşman cephesine baskın şeklinde taarruzla görevlendirildi. İki topçu bataryası kışlanın iki tarafında mevziiye sokuldu.

Bu Yazı 62795 kere okunmuştur.


Sayfalar 1 2
 

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT