ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

57. Alay Tarihi

« Geri   

    57 nci Piyade Alay Sancağı     Balkan Savaşı
    Çanakkale Cephesi (1.Bölüm)     Çanakkale Cephesi (2.Bölüm)
    Filsitin Cephesi     Galiçya Cephesi
    Trablusgarp Cephesi
 

• Filsitin Cephesi

   Paylas

57 nci Piyade Alayı, Filistin Cephesinde 4 ncü Ordu, 15 nci Kolordu, 19 ncu Piyade Tümeni kurulusunda olup, üç Piyade Taburu, Ağır Mitralyöz Bölüğü, Hafif Mitralyöz Bölüğü, Hücum Kıtası, İstihkam Takımı ve Humbara Topçu Takımından ibarettir.

Alay Komutanı : Binbaşı Hacı Mehmet Emin
Tabur Komutanı : Yüzbaşı Ömer Fevzi
Tabur Komutanı : Mehmet Salih
Tabur Komutanı : Yüzbaşı Süleyman

Alayın kuvveti; 54 Subay, 3689 Erbaş ve Er, 331 Hayvan ve 2351 Tüfek ve 6 ağır Makineli Tüfekten ibarettir.

23 Haziran 1917 tarihinde, Galiçya Cephesinden dönen 57 nci Piyade Alayı, Bakırköy'deki İncirli Çiftliğinde Çadırlı Ordugâhında, kadro teşkilatını yeniden kurmuş, eksiklerini, ikmal ve iaşesini 28 Haziran 1917 tarihine kadar tamamlamıştır.

30 Haziran 1917 tarihinde Alay, 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Sedat Bey tarafından teftiş edildi. Saat 09:45'de Tümen Komutanlığının 4 nolu emri alınarak kıtalara bildirildi. Emirde, Filistin Cephesine hareket etmek üzere 57 nci Piyade Alayı, 1 Temmuz 1917 tarihinden başlamak üzere 7 kafile halinde 8 Temmuz 1917 tarihine kadar Haydarpaşa'ya geçirilecekti.

57 nci Piyade Alayı, Haydarpaşa'ya naklini tamamladıktan sonra, 8 Temmuz 1917 tarihinden itibaren, müteferrik bir surette tabur tabur hareket etmiştir. Haydarpaşa'dan Pozantı'ya kadar trenle, Pozantı'dan Gülek'e kadar kara yürüyüşü, Gülek' den Mamure'ye kadar trenle ve Mamure'den Halep'e kadar da yine kara yürüyüşü yaparak, 26 Temmuz 1917 tarihinde Halep'e varmıştır.

Gerek kara yürüyüşünde ve gerekse trenle sevkiyatta, alaydan oldukça mühim denecek derecede firar olmuştur. Verilen emir gereğince gerek trende ve gerekse karada, alınan şiddetli tedbirlere rağmen firar edenlerin çoğunluğu trenden hareket esnasında kendini atmak ve iaşe istasyonlarında, konak mahallerinde gözden kayıp olmak suretiyle olmuştur.

Alay karargahından 4, 1 nci Taburdan 395, 2 nci Taburdan 343 ve 3 ncü Taburdan 259, Ağır Makineli Tüfek Bölüğünden 66, Hafif Makineli Tüfek Bölüğünden 77, Hücum kıtasından 27, İstihkâm Takımından 21, Telefon Takımından 4 ve Küçük Topçu Takımından 6 olmak üzere toplam 1238 er firar etmiştir.
(Bu bölüm 57 nci Piyade Alayı' nın Filistin Cephesindeki Harp Ceridesinden yazılmıştır.)

57 nci Piyade Alayı Halep çevresinde Ayn-ı Tel'deki ordugâha geçerek 29 Temmuz 1917 tarihine kadar istirahat, eğitim ve ikmal işleri ile meşgul olmuştur. 30 Temmuz 1917 tarihinde Yıldırım Grubu Menzil Müfettişliğinin emri ile yeni görev yerini alır.

57 nci Piyade Alayı, 19 ncu Tümen Komutanlığının 22 Ağustos 1917 tarihli yeni emri ile 23 Ağustos 1917'de yeni ordugah yeri olan Azaz'a hareket emrini aldı. Alay, 23 Ağustos 1917'de saat 12:00'de verilen yürüyüş emriyle, bütün teşkilatıyla Halep-Kefr-i Altun yolunu takiben Azaz'a hareket etti. 23/24 Ağustos gecesi yürüyüş devam ederek 24 Ağustos 1917'de saat 07:20'de Kefr-i Altun'a ulaşılarak Çadırlı Ordugaha girildi. 24/25 Ağustos gecesi 01:15'de Kefr-i Altun'dan Azaz'a hareket edilerek 25 Ağustos 1917 tarihinde saat 04:30'da Azaz'a ulaşıldı ve Çadırlı Ordugaha girildi. Çadırlı Ordugaha ulaşan alay, yeni ordugahlarının tanzimiyle meşgul oldu.

Tümen emri ile Katma yöresine gelen 57 nci Piyade Alayı bir süre burada kaldıktan sonra, 15 Ekim 1917 tarihinde Şam'a geldi. 10 Kasım 1917 tarihine kadar Şam'da kaldı. Alayın 3 ncü Taburu 4 Kasım 1917 tarihinde Sina Cephesine hareket ederek, alaydan ayrıldı.

Alay, 11 Kasım 1917 tarihinde 22 nci Kolordu emrine girmek üzere Vadi-i Harar'a geldi. Sabahleyin saat 04:00'de Akir Köyünün takriben 6 km güneyinde El-Mugar Köyünde bizzat Kolordu Komutanı Albay Refet Bey ile buluşarak, alayın vazifesi ve mevcudu hakkında bilgi verildi. Daha sonra Kolordu Komutanının emriyle El-Mugar Köyünde bulunan 22 nci Kolordu ihtiyatı olarak görevlendirildi.

11-12 Kasım gecesi düşman, Akir,El-Mugar ve Katra Köyleri hizasındaki hatta taarruza geçti. 12 Kasım 1917 sabahı İngilizler, süvari keşfinden sonra piyade kuvvetleriyle El-Mugar ve Katra üzerine taarruza başladılar. Sağ cenahta Katra sırtları üzerinde bulunan 7 nci Tümen kıtaları, hem pek hafif ve hem de düşmanın bu istikamete taarruzu daha kuvvetli olmasından dolayı 57 nci Piyade Alayını, bir taburu 7 nci Tümen sol cenahında bulunan ve Katra ile El-Mugar arasında açıklığı kapatmak üzere sevk etti. Daha sonra 7 nci Tümenin sol yanı sarılmaya başladığından diğer taburu da buraya gönderdi.

Düşmanın topçu ateşi altında yapılan bu harekâtlarda 7 nci Tümen artık yardım edebilecek bir vaziyetten çıkmıştı. Düşman piyadesi Katra sırtlarını tutmuştu. Süngü muharebesine girişen birliklerimiz düşmanı kısmen geriye atmaya ve kısmen de esir etmeye başlamıştı. Bu süngü muharebesine 57 nci Alayın 1 nci ve 2 nci Taburlarından ikişer bölük de katılmıştır.

57 nci Piyade Alayı, Kolordu Komutanlığının emri ile elde bulunan kuvvetlerin El-Mugar Köyünde himaye mevziine yetiştirilmesinin istenmesi üzerine, 2 nci Taburdan iki bölük kadar bir kuvvetle Akir Köyüne çekilerek bir himaye mevzii tuttu. O sırada düşman süvarisi El-Mugar ile Katra arasındaki ovadan Katra sırtlarında bulunan ve çekilmekte olan birliklerin yan ve gerilerine şiddetle saldırıya geçmişti.

Bu esnada 57 nci Piyade Alayının 1 nci Taburunun henüz harbe girmeyen Makineli Tüfek Bölüğü ile ihtiyatta bulunan iki bölüğü, düşman süvari kolları üzerine ani ve şiddetli bir ateş açıp, düşman süvarisini büyük zayiata uğratarak geldikleri yere sürdü. Fakat düşman piyade kuvvetleri bütün hakim mevzileri süngü hücumuyla elde etmiş bulunuyordu. 1 nci Tabur bulunduğu mevzide geceyi bekleyerek geçirdi, daha sonra verilen emir üzerine Ramle doğrultusuna çekilerek alaya katıldı.

Akir Köyünde himaye mevziinde bulunan 2 nci Taburla, alayın diğer bağlılarından kalan 150 erden ibaret kuvvetle, Katra sırtları üzerinden inerek Akir Köyü doğrultusunda ilerleyen düşman süvari kuvvetleriyle muharebeye başladı. Düşman süvarileri yaya muharebesi yapmak zorunda bırakılmıştı. Bu suretle Akir Köyüne kadar sokulmuştu. Burada 2 nci Taburun sonradan yetişerek mevziiye girmiş olan Mitralyöz Bölüğü, düşmanın taarruzunu durdurmayı başardı. Bir saat süren çarpışmadan sonra düşman süvarisi gecenin başlamasından yararlanarak Katra doğrultusuna çekildi.

12-13 Kasım 1917 tarihinde 57 nci Piyade Alayı, Kolordu Komutanından izin alınarak Ramle'nin 4 km. batısındaki Bi'rüssalem üzerine çekildi. O günkü yapılan muharebede alayın mevcudu Makineli Tüfek Bölükleriyle birlikte 270 erden ibaretti.

Muharebeden önce alayın mevcudu 950 olduğu düşünülürse, esir, yaralı ve şehit olarak muharebede alayın zayiatı 680 ere ulaştığı görülür.

Bu Yazı 12724 kere okunmuştur.


Sayfalar 1 2 3
 

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Filistin Cephesinde Hecin Süvari Birliği

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Türk Askerleri Halep’ in Kuzeyindeki Siperlerinde.

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Suriye Cephesinde Bir Türk Birliği Savaşa Hareketten Önce Denetimde

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Şam'da Bir Türk Süvari Birliği Görevden Dönüyor

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Filistin Cephesinde İngilizlerce Esir Alınan Türk Birlikleri

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Filistin Cephesinden Yurda Dönüş İçin Tren Bekleyen Askerlerimiz

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT