ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

57. Alay Tarihi

« Geri   

    57 nci Piyade Alay Sancağı     Balkan Savaşı
    Çanakkale Cephesi (1.Bölüm)     Çanakkale Cephesi (2.Bölüm)
    Filsitin Cephesi     Galiçya Cephesi
    Trablusgarp Cephesi
 

• Galiçya Cephesi

   Paylas

Çanakkale Muharebeleri boyunca iki defa lağvedilen ve yeniden kurulan 15 nci Kolordu; İngilizlerin Çanakkale'den çekilmesinden sonra ve 5 nci Ordu'nun yeniden düzenlenmesi sırasında, 9 Ocak 1916 tarihli ordu emri üzerine, üçüncü defa olarak 19 ncu ve 20 nci Tümenlerle tekrar kurulmuş, Keşan, Şarköy bölgesine intikal ederek 10 Temmuz 1916'ya kadar burada yerleşmiştir.

Kolordunun kuruluşu şöyle idi :

Kolordu Karargahı
Kolordu Komutanı : Kurmay Albay Yakup Şevki (SUBAŞI),
Kurmay Başkanı : Yarbay Hayri

19 ncu Tümen
Tümen Komutanı : Piyade Yarbay Mehmet Şefik
Kurmay Başkanı : Binbaşı Lütfü
57 nci Alay Komutanı : Binbaşı Hayri
72 nci Alay Komutanı : Binbaşı Rıfat
77 nci Alay Komutanı : Yarbay Saip

20 nci Tümen
Tümen Komutanı : Kurmay Yarbay Yasin Hilmi
Kurmay Başkanı : Yüzbaşı İsmail Hakkı

61 nci Alay Komutanı : Yarbay Bahattin
62 nci Alay Komutanı : Binbaşı Nazmı
63 ncü Alay Komutanı : Binbaşı Ahmet Muhtar

Kolordu,son kuruluş ve kadrolarına göre düzenlenmek amacıyla yaptığı hazırlıklarda bir çok zorluklarla karşılaştı. O sırada, bazı birlikler alınıp başka kolordu ve tümenlere verilmiş; buna karşılık 15 nci Kolordu yeni topçu kıtaları, teknik ve lojistik birliklerle pekiştirilmişti.

Önceleri gizli yapılan hazırlıklar 9 Temmuz 1916'da Başkomutanlıktan alınan emirle ast birlik komutanlıklarına da duyuruldu. 10 Temmuz 1916'da gelen emirle de Galiçya'da görev alınacağı bildiriliyor, bindirme ve yüklemenin Uzunköprü'den yapılacağını ve ilk kafilenin ne zaman yola çıkabileceği soruluyordu. Böylece yeni görevi öğrenen kolordu kararğah ve birlikleri, hazırlıklara daha çok önem ve hız vererek, noksanlıkların giderilmesi için çalışmalarına başladılar.

57 nci Piyade Alayı, Başkomutanlıktan gelen yeni görev emrini alır almaz hazırlıklara başladı. 57 nci Piyade Alayı, dört piyade taburu ve bir ağır mitralyöz bölüğünden ibaretti.

Alay Komutanı : Binbaşı Ali Hayri (Binbaşı Mehmet Emin, Yarbay Yusuf Ziya)
Tabur Komutanı : Yüzbaşı Ömer Fevzi
Tabur Komutanı : Mehmet Salih
Tabur Komutanı : Binbaşı Mehmet Emin
Tabur Komutanı : Yüzbaşı Süleyman
Alayın kuvveti; 54 Subay, 2741 Erbaş ve Er, 373 Hayvan ve 2288 Tüfek ve 12 Ağır Makineli Tüfekten ibaretti.

Ulaştırma sırasına göre Galiçya' ya gitmek üzere 22 Temmuz 1916 tarihinde Uzunköprü ve Alpullu İstasyonlarından hareket eden birlikler, 25 Temmuz 1916 tarihine kadar Karaağaç, Filibe, Sofya ve Niş'ten Belgrad'a gelmişlerdir. Birlikler, daha sonra Tuna Köprüsünden geçirilerek, Avusturya-Macaristan'ın Zemlin (Zemun) kasabasında toplanarak bir kışlaya ve bazı evlere yerleştirilmişlerdir. 2 Ağustos 1916'da Zemlin'de toplanmış bulunan muhtelif birliklerin, Kolordu Komutan Vekili sıfatıyla 19 ncu Tümen Komutanı gerekli emir ve öğütlerle, emniyet ve disiplinini pekiştirmiştir.

Başkomutan Vekili Enver Paşa, 4 Ağustos 1916' da bazı Avusturya Generalleri ve çok sayıda Alman ve Avusturya subayı ile birlikte Zemlîn'de toplanmış olan tümen birliklerini denetlediler. 5 Ağustos sabahı ilk kafile ve 8 Ağustos'ta da Kolordu Komutan Vekili cepheye hareket etti. Bindirme, Zemlin ve yaklaşık olarak buraya 14 km. mesafedeki Yataynisa İstasyonlarında yapılmıştı.

19 ncu Tümen Komutanı, karargâhını 12 Ağustos' a kadar Miçiçov'da (Mieczyszcov) kurmuştu.Tümen Komutanı ertesi sabah 57 nci ve 72 nci Alay Komutanlarını da yanına alarak incelemelerine devam etti ve komşu Avusturya
tümenleriyle gerekli irtibat sağlandı.

14 Ağustos 1916 tarihinde 19 ncu Tümen Komutanı, 57 nci Piyade Alayı'na Pototory'den Zlotalipa' ya kadar olan bölgeyi teslim etmiştir. Alay, bölgesini savunulacak bir duruma sokmak üzere tahkimata başladı. Cepheyi üç piyade taburu ile tuttu. 57 nci Piyade Alayının solunda 55 nci Avusturya Tümeni, sağında 72 nci Alay bulunmakta idi. 15 Ağustos tarihindeki tümen emri ile; Alayın cephesi 1 ve 3 ncü Taburlarla tutulmuş, 2 nci Tabur tümen İhtiyatı olmak üzere 11 nci Alayın bulunduğu yerin (275 Rakımlı Tepe) batısına gitmiştir. 20Ağustos 1916'da Avusturya-Macaristan Veliahtı Frederik Karl ve ondan bir gün sonra da General Bothmer 15 nci Kolorduyu ziyaret etti. Onun ardından 15 nci Kolordu Komutanı da Hofmann Kolordu Komutanını ziyaret ederek bazı incelemeler yaptı ve çeşitli bilgiler elde ederek akşama doğru aşağıdaki emri aldı.

"22 Ağustos tarihinde saat 12.00de başlamak üzere, 15 nci Kolordu Komutanlığı 1 nci Alman İhtiyat Tümeni'nin sol yanından Hofmann Kolordusu'nun 55 nci Tümeninin sağ yanına kadar uzanan bölgede emir ve komutayı üzerine alacaktır. Şu anda Çanakkale Kahramanlarının Alman ve Avusturya-Macaristan kıtalarıyla birlikte emrim altında bulunmalarından dolayı sevincimi bildirir ve cesur Türk müttefiklerimizin Alman Güney Ordusu'na katılışları dolayısıyla hoş geldiniz derim. 15 nci Kolordu'nun şimdiye kadar kazandığı şan ve şereften ayrı olarak yeni savaş alanında da yeni şan ve (şereflere ulaşmasını Ulu Tanrıdan dilerim."
Gnkur.ATESE Arşivi: No: 5/8981.Kls.4402.Dos.H-33.Fih.1-3)

Daha Önce alınan direktifler ve bu emir gereğince lüzumlu keşif ve temasları yapan Kolordu birlikleri, bölgelerini tam olarak teslim almışlardı. 22 Ağustos 1916'da Ordular Grubu Komutanlığı' ndan gelen emirle; mevzilerin şiddetli topçu ateşlerine dayanabilecek durumda yapılması, savunma hatlarının arazi şekline göre kesik kesik tertiplenmesi, yan ateşi yapacak silahların görevlendirilmeleri, yaklaşma yolları ve irtibat hendekleri ile arka yamaçlarda direnekler hazırlanması bildirilmişti. Makineli tüfeklerin bir kısmının birinci hatlarda, bir kısmının da ileriyi ateş altına alabilecek şekilde gerideki yüksek noktalarda yerleştirilmesi önemle belirtilmişti.

28 Ağustos'ta gelen Ordu emrinde; 15 nci Kolordu mevzilerinin özellikleri belirtilmiş, bir yıl önceki muharebelerde aynı arazide, zamanındaki koşullara uygun bir düzen ve sağlamlaştırma yapıldığı, bu defa daha esaslı yerleşme ve tahkime önem verilmesi, ileri arazide ateşle hakimiyetin kesinlikle sağlanması, yakın muharebe eğitimlerinin yaptırılması istenmiş, ayrıca, muharebe aralıklarından yararlanılarak mevzilerin düzenlenmesi ve ateş alanlarının temizlenmesi konularına komutanların dikkati çekilmişti. Bu emirlerin uygulanmasına hemen başlandı.
(Gnkur.ATESE Arşivi: No: 5/8981.Kls.4402.Dos.H-34.Fih.1-35)

Bu Yazı 24069 kere okunmuştur.


Sayfalar 1 2 3 4 5
 

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Avusturyalı Bir General Galiçya'da Türk Subaylarından Bilgi Alırken

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Ruslara Karşı Başarılı Muharbeler Yöneten Türk, Alman, Avusturyalı ve Macar Subaylar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesinde Savaşa Giden Mehmetçikler Budapeşte'deki Gülbaba Türbesi'nde Namaz Kılıp Dua Ediyorlar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Askere Macar Aşçının Pişirdiği Yemeğin Dağıtılması

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya' da Türk Askerleri

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesindeki Türk Askerlerinin Trenle Vatana Dönüşleri

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT