ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İttifaka dahil olmasından sonra İtalya cephesine müzakere için Rus, İngiliz ve Fransız subaylarından olusan yâverler gönderildiğinden Çanakkale'deki İngiliz karargâhına da birkaç İtalyan subayının ...
İttifaka dahil olmasından sonra İtalya cephesine müzakere için Rus, İngiliz ve Fransız subaylarından olusan yâverler gönderildiğinden Çanakkale'deki İngiliz karargâhına da birkaç İtalyan subayının gönderilmis olabileceği, ancak İtalya' nın kara ve deniz harekâtına istirak etme hususunda herhangi bir görüşme yapılmadığı

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Sifre Telegram

Roma Sefâret-i Seniyyesi'ne
İtalya Ordusu'na mensub kâfile-i zâbitân, İngiltere' nin Çanakkale hey’et-i seferiyesi karargâhına vâsıl olduğu Çanakkale'ye karsı Fransa, İngiltere ve İtalya tarafından müttehiden ve müstereken vesâit-i berriye ve bahriye ile yapılacak harekât hakkında müzâkerât cereyân etdiği Paris'den Ajans Reuter'e yazılmısdır. Bu bâbdaki istıtlâ‘âtınızın is‘ârı mütemennâdır.
4 Ağustos sene 1331 / 17 Ağustos 1915


Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Sifre Kalemi
Huzûr-ı âlî-i nezâret-penâhîye Roma Sefiri Nabi Bey'in takdim eylediği 18 Ağustos sene 1915 tarihli ve 435 numaralı telgrafnâme hallidir.
69837/172 numaralı telgrafnâme cevabıdır:

İtalya'nın harbe istirâkinden sonra Rus ve İngiliz ve Fransız cephelerine birkaç zâbitden mütesekkil İtalyan ve İtalya cephesine de Fransız ve İngiliz ve Rus zâbitlerinden mürekkeb yâverler irsâl olunduğundan Çanakkale'deki İngiliz karargâhına da birkaç İtalya zâbiti gönderilmis olması ihtimalden ba‘îd değildir. İtalya'nın harekât-ı berriye ve bahriyeye istirâkine gelince bu bâbda müzâkerât bile cereyân etmemisdir. Tevârîh-i muhtelifede ve 426 numaralı tahrîrât-ı âcizânemde arz olunduğu üzere İtalyaca simdilik bu bâbda bir karar-ı kat‘î olmayıp mesele vuku‘ât ve ahvâl-i âtiyeye tâbi‘ bulunduğu gibi kendi cephelerinde büyük bir muvaffakiyete nâil olarak müskilât-ı hâzıraları mündefi‘ olmadıkça Çanakkale' ye sevkıyâtda bulunamayacakları me’mûldür.
BOA, HR. SYS, 2323/25
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT