ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Kara Savaşları

« Geri   

    Güney Cephesi     Kuzey Cephesi
    Suvla Çıkarması
 

• Suvla Çıkarması

   Paylas


Anafartalar (Suvla) Çıkarmasına Karsı Alınan Tedbirler
6-7 Ağustos gecesi İngilizlerin Anafartalar bölgesine kuvvetler çıkarmaya başladığı haberlerin duyulması üzerine 5. ordu komutanlığı, Saros gurubu komutanlığına ilk kez olarak 7 Ağustos 1915 günü su emirleri verir;

1. Düşman, kuzey gurubunun Ağıldere bölgesinde Sazlı ve Çatlak Dereler arasında taarruz etmekte ve Büyük - Küçük Kemikli Burunları arasında yeniden çıkartma yapmaktadır.

2. Saros gurubu, tüm alarm düzeni alacaktır.

3. Evvelce harekete hazır bulundurulması bildirilen Alay, hemen en seri yürüyüşler Tayfur üzerinden Anafartalar doğrultusunda hareket edecek ve Anafartalar bölgesi komutanı Yarbay Willmer ile birleşecektir.

4. Diğer üç taburlu bir alay evvelce hareket ettirilen alayı izlemek üzere yola çıkarılacaktır. Alayların hareket zamanları ayrı ayrı orduya bildirilmelidir.

5. Alaylar, yalnız küçük ağırlıklarıyla hareket edeceklerdir.

6. Anafartaya hareket ettirilen alaylarda kuzey gurubunun bilgisi vardır.

Anafartalar bölgesinde ortaya çıkan tehlike üzerine 5. ordu komutanı bütün imkanlara başvurarak gerekli kuvvet kaydırmalarını sağlayarak emirlerini hızla uygulamaya başlamıştı. Önce Saros gurubundan bir alayın yola çıkmasını emretti.  7Agustos 1915 sabahı, Asya Gurubu Komutanı Mehmet Ali’ye birinci hatta bulunmayan bütün taburların Arı Burnu bölgesine yetişmek üzere Çanakkale’ ye sevki emri verildi. Ayrıca 7 Ağustos 1915 te verdiği emirle, Saros Gurubu Komutanı Albay Fevzi, Anafartaya yanaşmakta olan birliklerle beraber kendisinin de zaman yitirmeden Anafartalar bölgesine yetişmesi gereğini bildirmişti.

7 Ağustos 1915 günü, Yalova dolayından Saros ve Kuzey Gurubu komutanlıklarına bir emirname gönderilir. “Bu emirnamede, Kocaçimen Dağı civarında Yarbay Cemil komutasında olarak toplanan 9 Tümenle diğer birlikler ve Anafartalar müfrezesi, Saros gurubu komutanlığında bulunan Albay Fevzi emrine verilmiş ve Çanak bayırına hareketi için kendisine emir ve talimat gönderilmiştir. Böylece Anafartalar gurubu oluşturuldu”

7 Ağustos 1915 günü, Güney Gurubu komutanlığına verilen bir emirle, 2. kolordu komutanı Mirliva Faik Paşa’nın Saros Gurubu Komutanlığını almak üzere hemen Gelibolu’ya hareketi bildirilmekteydi. Böylece Albay Fevzi’nin Anafartalar Gurubu Komutanlığı’na gitmesinden dolayı boşalan yer, doldurulmuş oluyordu. Kuzey Gurubu komutanlığı, bu emirden kısa bir süre sonra, Anafartalar Bölge Komutanında aldığı bir raporu 7 Ağustosta 5. ordu komutanlığına göndermiştir. Bu raporda; Pınar Tepe’nin düştüğü, Bursa Jandarma Taburuyla 31. Alayın 2. Taburun Ismailoglu Tepesi’ne çekileceği, Kireç Tepede ki bir buçuk bölüğün İngiliz Kuvvetleri karsısında Kireç Tepe’yi elinde bulundurduğu belirtilmiştir.

7 Ağustos’ta 5. ordunun verdiği başka bir emirle; 7. tümenin bir alayını bırakarak iki alayı ve bir sahra bataryasıyla süratle Anafartalar’ a yürümesi , 12. tümeninde üç alayı ve tüm topçusuyla 7. tümeni izlemesi, Saros grubu karargahında, 12. tümenle beraber hareketi bildirilmişti. “ 7. ve 12. tümenlerden kurulmuş olan Albay Fevzi Bey’in kumandasındaki 16. kolordu Bolayır doğrultusunda yürümek emrini aldı. Fakat orada 40 km. gibi uzun bir yol vardı. Bu kolordu yetişmeden, İngilizlerin daha önce ilerlemeleri tehlikesi daha fazlaydı”

Saros grubu Komutanı, kıtaların ve karargahın hareketi için gerekli emirleri verdikten sonra 5. ordu karargahına geldiğinde kendisinin 5. ordu Komutanıyla Kurmay Başkanı’nın beklemekte olduğunu gördü. 5. ordu Komutanı Kocaçimen Tepesi’ni almayı amaçlıyordu. Burası çeşitli cephelerden ve ihtiyattan toplanan kuvvetlerle tutulmuş ve bu suretle İngilizlerin taarruzu durdurulmuştur.

5. ordu komutanı İngilizlerin Tursun köyle Küçük Anafarta’ yı ele geçirme olasılığı nedeniyle, 7. ve 12. tümenlerin biraz gerilerde toplanarak Tursun Köyle Küçük Anafartalar’a kuvvetli emniyet birlikleri sürülmesini ve 8 Ağustos’ta İngilizlerin kuzey yanının bulunduğu Anafartalar doğrultusunda 7. ve 12. Tümenlerle taarruz edilmesini bildirdi. Bu amaçla, Koca Çimende kurulmasını emretti.

5. ordu komutanının verdiği emir ve bilgileri alan Saros grubu komutanı Albay Fevzi Koca Çimen’e yönelir. Bir süre sonra Albay Fevzi Camlı Tekke’ye, Yarbay Wilmer’in karargahına gelir. Wilmer Paşa; İngilizlerin, Büyük Kemikli, Kuru Çeşme, Softa Tepe , Lalebaba, Küçük Kemikli dolaylarına asker çıkaracağını ve Mestan Tepe’de toplandıklarını bildirir.

İngiliz komutanlığı, Küçük Kemikli’ den güneye koca çimen doğrultusu’na devamlı kuvvet gönderiyor. Bir kısım İngiliz kuvveti de, Karakol Dağı’nı ele geçirdi. Kireç Tepe’ye doğru ilerlediklerinde Kireç Tepe henüz elimizdedir. Burada Gelibolu Jandarma Taburundan iki bölüğümüz bulunuyordu. 9. Topçu Alayından üç batarya, Küçük Anafarta’ nın doğu sırtları’nda mevzidedir. 4. tümenin en sağ kanadı , Asmalıdere’ nin Güneyindedir. Küçük Anafartalar ovasında İngilizlerin bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Bu bilgileri öğrenen yeni grup komutanı Küçük Anafarta ovasıyla Kükürtlüpınar ve İbrikçe’ ye keşif kolları gönderilmesini emretti.

5. ordu komutanlığı, Mestantepe’ nin İngilizlerin eline geçtiğini öğrenmişti. Kireçtepe’de ki direnmeden de kuşkuluydu. Vakit geçtikçe ve İngilizler kuvvetlendikçe Anafartalar bölgesindeki durumun kötüleşeceği kanısındaydı. Bundan ötürü 5. ordu komutanı, 8 Ağustos 1915 sabahı 7. ve 12.ç tümenlerle İngilizlerin kuzey yanına taarruz edilmesini kesin olarak emretti. “ Taarruz olunan cepheye sevk olunabilecek kuvvetler, Tursun k.yün kuzey batısındaki 9, fırka ile Sivli civarında bulunan 5. tabur 6. fırka ve 8. fırka ile 4. fırkaların ihtiyat taburlarındandı. 9. fırka ISMAILOGLU Tepesi’ni, 4 ve 8. fırka ihtiyatları, 7. fırkayı en seri ve en münasip olarak takviye edebiliyordu.”

Bu Yazı 55106 kere okunmuştur.


Sayfalar  1 2 34 5 6
 

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT