ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Gaz Kullanıldı mı?(yeni)

« Geri   

    Gazın Kullanıldığını İdda eden Yazışmalar     Kimyasal Gazın Kullanılmadığı
 

• Kimyasal Gazın Kullanılmadığı

   Paylas


1.BÖLÜME AİT DİPNOTLAR

1. Mad.’’savaş’’Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük,www.tdk.org. tr.
2. Mad.’’savaş’’Wikipedia Özgür Ansiklopedi.www.wikipedia.com
3. a.g.i.s.-mad;’’savaş’’
4. a.g.i.s.-mad;’’savaş’’,Tarihte en çok insanın öldüğü savaşlar;2.Dünya Savaşında;60 milyon-72 milyon arasında,13.Yüzyıl Moğal İstilasında 30 milyon ile 60 milyon arasında,Mançular ile Ming Hanedanı arasında 1616-1662 yılları arasında meydana gelen çarpışmalarda 25 milyon,1 Dünya Savaşında 30 milyona yakın,Qing Hanedanı-Taiping Ayaklanmasında 20 milyon insan,2.Sino-Japon Savaşında 20 milyon kişi İlk Bahar ve Son Bahar Dönemi Devletleri Qing Hanedanı Deverinde Savaşlarda (mö-475-221) 10 milyon insan,Timur’un yaptığı savaşlarda 7-20 milyon arasında insan,Rusya İç Savaşında;5-9 milyon arasında insan hayatını kaybetmiştir…
5. Doç. Dr.Burhanettin Kaya,’’Savaşların Yol Açtığı Ruhsal Yıkımlar’’Türkiye Psikiyatri Derneği-
6. a.g.m
7. a.g.m.
8. Uzm. Hem. Yüksel Dur,’’Kimyasal Savaş’ ’Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi,2007
9. a.g.m
10. a.g.m.
11- Uzm.Hem.Yüksek Dur,’’Kimyasal Savaş’’ Bilkent Üniversitesi,Sağlık Merkezi,2007,T.C.İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi-www.ssgm.gov.tr,’’Kimyasal Savaş ve Korunma’’,Dr.A.Gökhan Akkan,Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.Dalı,’’Savaş Zehirleri’’,2008, www.wikipedia.org.-’’Kimyasal Savaş’’,Muharrem Uçar,Hakan Yaren,Recai Oğur,Ahmet Korkmaz,’’Koruyucu Hekimlik Yönü İle Mustard Grubu Kimyasal Savaş Ajanları’’GATA,Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni,2007:6(3)s;209–214,Prof.Dr.Ecz.Kd.Alb.Turan Karayılanoğlu,’’Kimyasal ve Biyolojik Tehdit’’ GATA–2008, Muhittin Kaya,Silah Bilgisi ve Atış,Bilim Yayınları,Ankara,1995,s;210–216..
12-Yüksel Dur, a.g.i.s.
13-Muhittin Kaya, a.g.e.s;212
14-Cumhur Elmas,’’İlk Kimyasal Saldırı 2600 yıl önce yapılmış’’,Akşam Gazetesi, 11 Ekim 2001.
15-a.g.m
16-Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul,1984,s;103
17-Doç.Dr.Osman Gürel,’’Kimyasal Savaş’’,www.ttb.org.tr,2006,Ferda Balancar,’’Kitle İmha Silahları’’www.turkishtime.org.2006,www.sucbilimi.com,’’Kimyasal Silahların Tarihçesi’’Cumhur Elmas,a.g.m
18- Doç.Dr. Osman Gürel, a.g.m.
19- Meltem Sarıbeyoğlu,’’Kitle İmha Silahlarının Kullanılmasının Yasaklanmasına İlişkin Uluslar Arası Düzenlemeler’’İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, s;26–27 t;?
20- Doç.Dr. Osman Gürel, a.g.m
21-Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öğreten,’’Osmanlı Rus Savaşında Kimyasal Silah’’A.T.E.S.E.Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı;12,Ağustos 2008,Yıl;6,s;27
22-a.g.m.s;27-28
23-İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/I,Ankara,1982,s;156–158,357, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öğreten,a.g.m.,s;29
24-Uzunçarşılı,a.g.e.s;359
25-a.g.e.s;360
26- Ahmet Öğreten,a.g.m.,s;30
27-a.g.m.s;30
28-a.g.m.s;30-31
29-a.g.m.s;29-31
30-Meltem Sarıbeyoğlu,a.g.m.s;26-30
31-a.g.m.s;29
32- II. Boer Savaşı, Güney Afrika Savaşı Savaşı olarak da bilinir. İngiltere ile Güney Afrika Cumhuriyeti (Transvaal) ve Oranj Bağımsız Devleti adlı iki Boer (Afrikaner) cumhuriyeti arasındaki savaş (11 Ekim 1899-31 Mayıs 1902).Güney Afrika'ya yaklaşık yarım milyon kişilik askeri yığınak yapan İngiltere, Boerler'i yenilgiye uğratmıştır. II. Boer Savaşı, İngiltere'nin Napolyon Savaşları ile I. Dünya Savaşı arasında girdiği en büyük ve en pahalı savaştır.
33-Doç.Dr. Osman Gürel, a.g.m.
34-a.g.m.
35-Muhittin Kaya,a.g.e.s;213, Bununla birlikte CN II. Dünya savaşı öncesinde çeşitli ordularda “kimyasal saldırılar konusunda askeri eğitim malzemesi olarak kullanılmıştı. Çünkü gazın saldırgan yönünü gösteriyor, önlemlerini aldırıyor fakat öldürmüyordu, sadece göz yaşartıcıydı! 1960 yılından bu yana da sadece polise özgü bir silah haline gelmişti. Ancak, zamanla etkisinin hafifliğinden dert yanıldığından DM kullanılmaya başlamıştı. II. Dünya savaşında bazı polis teşkilatları tarafından kullanılan bu madde olmuştu. Etkisinin CN’den daha çok olması ve zarar vermesinden dolayı zamanla kullanımı yasaklanmıştı. II. Dünya savaşından sonra “ortho-chloro-benzal-malono-nitrile” (CS) tahriş edici maddesi İngiliz ve Amerikan Polisi tarafından kullanılmaya başlamıştı. Öldürücü olmayan ve devamlı tahriş izleri bırakmadığından dolayı onaylanan CS İngilizler ve Amerikalılar tarafından uzun süre kullanılmışlardı
36-Walter S.Zapotoczny,’’The Use Of Poıson Gas In WW I And The Effect On Society’’2007,www.wzaponline.com
37-a.g.m.
38-a.g.m.
39-Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, c;V, TTK Yayınları, s;430–432
40- Doç.Dr. Osman Gürel, a.g.m
41- a.g.m
42- Walter S.Zapotoczny,a.g.m.
43-www.firstworldwar.com ‘’Weopons Of War ;Poison Gas ‘’
44- Walter S.Zapotoczny,a.g.m,
45-a.g.m, www.firstworldwar.com ‘’Weopons Of War ;Poison Gas
46- Walter S.Zapotoczny,a.g.m, www.firstworldwar.com ‘’Weopons Of War ;Poison Gas
47- a.g.m,
48- a.g.m
49-a.g.m.,
50- FRİTZ HABER: Alman kimyacı (Breslau 1868 - Basel 1934). Liebermann’ın öğrencisiydi, önce Karlsruhe’de (1906) sonra 1911’de Berlin’de profesörlük yaptı. 1933’te, İsviçre’ye göç etmek zorunda kaldı. 1906’dan başlayarak sürdürdüğü araştırmalar sonucunda yüksek basınç altında, katalitik yoldan amonyağın sanayisel bireşimini gerçekleştirdi. Bu kendisine 1918 Nobel kimya ödülü’nü kazandırdı. 1909’da şiddetli bir kimyasal tepkimenin bir elektron yayımına kaynak oluşturabileceğini gösterdi. Gaz halindeki tepkimelerin termodinamiği üzerine de çalışmaları vardır… Bu konuda kısa ama doyurucu bir okuma için bkz;Bretislav Friedrich,’’Fritz Haber(1868-1934)’’,Fritz Haber Instıtut Der Max-Planck Gesellschaft,Berlin,
51- Walter S.Zapotoczny,a.g.m, 21.St.Century Education Program,Watson Institute For International Studies,Case Study :2 s;12-13 ‘’ Scientist,Patriotizm and Moral Responsility ‘’ Chemistry In Australia,’’Fritz Haber;Ammonia Synthesis Poison Gas And The Great War’’s;4-6
52-Walter S.Zapotoczny,a.g.m
53-a.g.m.
54- Doç.Dr. Osman Gürel, a.g.m
55-a.g.m, Walter S.Zapotoczny,a.g.m, www.firstworldwar.com ‘’Weopons Of War ;Poison Gas ‘’
56- Doç.Dr. Osman Gürel, a.g.m
57- Walter S.Zapotoczny,a.g.m
58- Bu bileşik clorine gibi öksürtücü gazlar sınıfına girmektedir. Karbon ve oksijenden oluşan Phosgene ciğerleri ve kılcal damarları etkileyerek bronşlarda su toplanmasına ve kanamalara yol açan bir etkiye sahipti. En mühim yanı ise etkisinin atıldıktan hemen sonra değil yaklaşık yarım saat sonra göstermekteydi
59- Walter S.Zapotoczny,a.g.m, www.firstworldwar.com ‘’Weopons Of War ;Poison Gas’’
60- Bizim yaşamımızdaki “hardal” ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen atıldıktan sonra hardal kokusuna benzeyen bir koku yaymasından dolayı böyle isimlendirilmişti. Renksiz ve yağlı bir madde olan bu zehir kimyasal silahlar içinde deri kabartıcılar sınıfına girmektedir. Klor ve kükürdün organik bir bileşiği olan Hardal gazı kitleleri yok etme adına o güne değin denenen kimyasal silahların en tehlikelisi idi…
61- Walter S.Zapotoczny,a.g.m, www.firstworldwar.com ‘’Weopons Of War ;Poison Gas’’
62- www.firstworldwar.com ‘’Weopons Of War ;Poison
63-a.g.i.s.
64-a.g.i.s.
65-a.g.i.s.
66- Bretislav Friedrich,a.g.m.
67-Yakup Almelek,’’Pesah Olgusu ve Balfour Bildirisi’’09.09.2003 Şalom Gazetesi
68-a.g.m
69- Watson Institute For International Studies,Case Study :1 s;12 ‘’ Scientist,Patriotizm and Moral Responsility ‘’
70-Bu siyasi ilişkileri için bkz; Paul Johnson, Yahudi Tarihi, Pozitif Yayınları
71- Watson Institute For International Studies,Case Study :1 s;12 ‘’ Scientist,Patriotizm and Moral Responsility ‘’
72- Yakup Almelek,a.g.m.
73-a.g.m.
74-Soner Yalçın,19.08.2007 Hürriyet Gazetesi
75-MİNA WEİZMANN: Osmanlılar, Dünya Savaşın da müttefikleri Almanların Ortadoğu da gizli bilgiler toplamalarına yasaklamışlardı. Almanlar da buna karşılık Rusya’dan göç etmek zorunda kalıp Filistin de yaşayan bazı Yahudileri istihbarat Servislerine almışlardı. Aynı şekilde Osmanlılar da Rusya’dan nefret eden bazı Yahudileri ajan olarak kullanmışlardı. Bunlardan biri de 1.Dünya Savaşı başladığında 24 yaşında olan Mina Weizmann’dı. Kendisi ilk İsrail Cumhurbaşkanı olan H.Weizmann’ın kız kardeşi idi.Bu istihbarat ilişkisi İngiltere’nin Kudüs görevlisi Yüzbaşı Low’un H.Weizmann’a gönderdiği mektuplarda ortaya çıkmıştır.Mina Weizmann aynı zamanda doktordu ve ajanlık faaliyetini de çalıştığı Cario Hastanesinde yapıyordu.İngilizler O’nun bir Osmanlı ajanı olduğunu anladığında Malta’ya sürmüşlerdi ancak Weizmann ailesinin zeki ve kurnaz yapısı burada da ortaya çıkmış ve Mina Weizmann bu kamptan kaçarak Rusya’ya geçip burada da izini kaybettirmeyi başarmıştı
76-Bülent Günal,’’Weizmann’ın Halası Türk Casusu Çıktı’’ www.sabahonline.com
77-BOA, DH. KMS, 27/2Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, c:V,s;384–385,TTK Yayınları, General C.F.Aspinall-Oglander, Gelibolu Askeri Harekâtı, c:1,s;32,Arma Yayınları,2005,İstanbul. Mustafa Armağan, Küller Altında Yakın Tarih, Eylül 2007,Timaş Yayınları, İstanbul, s;228
78- BOA, DH. EUM. KLU, 2/38,David Fromkin, Barışa Son Veren Barış: Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı?(1914–1922) Çev. Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları,1994 İstanbul, s;43 vd , Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, II, ksm. 4, s. 648–649,Ankara TTK Yay.1952.
79-Mustafa Çolak, Enver Paşa-Osmanlı-Alman İttifakı, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2008,s;18–19,Mustafa Armağan, a.g.e.s;228-229,Oglander a.g.e.s;66
80-Alan Moorrehead, Gelibolu, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitapçılık A.Ş.Mayıs–2003,İstanbul, s;15
81- Alan Moorrehead, a.g.e. s;23,16
82-General C.F.Aspinall –Oglander, Gelibolu Askeri Harekâtı, c;1,Arma Yayınları,2005,İstanbul, s;66–67
83- Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, c;V, TTK Yayınları, s;430–432, Walter S.Zapotoczny,a.g.m
84-Yigal Sheffy,a.g.m.s;235,236
85--a.g.ms;236
86- a.g.ms;236
87- a.g.m.s;237
88- a.g.m.s;237
89-Aubrey Herbert,(İngiliz İstihbarat Subayı)Anıları-Devler Ülkesinde Devler Savaşı; Çanakkale, Ataç Yayınları, Mart 2006,İstanbul, s;90
90-BOA, HR. SYS,2110/8
91–15 Ağustos 1915 Tanin Gazetesi
92-BOA, HR. MA 1134/7
93-BOA, HR. SYS,2411/3
94-BOA, HR, SYS,2411/25
95- Milli Ajans muhabiri Cemil Hakkı Bey 22 Ocak 1916 “Savaşın Ardından Çanakkale’den Mektup’’
96-Ellis Ashmead Bartlett' in Savaş Notları için bkz; Ellis Ashmead Bartlett, Çanakkale Gerçeği, Yeditepe Yayınları, Şubat -2006.
97- Ben Shephard, Sinir Savaşı, Askerler ve Psikiyatrlar 1914-1994, Literatür Yayınları, İstanbul, Nisan 2006, s.4
98- BOA, HR. SYS,2412/11, Henry Morgenthau (A.B.D.Büyükelçisi) Hatıraları-Devler Ülkesinde Devler Savaşı Çanakkale, Ataç Yayınları, Mart 2006,s;159
99- BOA, HR, SYS 2412/41
100- Henry Morgenthau, a.g.e. s;159
101-a.g.e. s;160
102-BOA, HR. SYS,2179/3
103- Henry Morgenthau, a.g.e. s;160
104- BOA, HR. SYS,2409/21
105-BOA, HR. SYS,2409/53
106- Henry Morgenthau, a.g.e. s;161
107-BOA, HR, SYS,2098/10
108-BOA, HR, SYS,2098/2
109-BOA, HR, SYS,2099/5
110-BOA, HR, SYS,2103/1
111- Henry Morgenthau, a.g.e. s;160
112- BOA, BEO,326410
113- BOA, DH, EUM,3 sb.5/7
114- Henry Morgenthau, a.g.e. s;162
115- a.g.e. s;162
116- a.g.e. s;162–163
117- a.g.e. s;163
118- a.g.e. s;164
119- a.g.e. s;164–165
120-a.g.e s;165–168
121- a.g.e s;169
122- a.g.e. s;170
123- a.g.e. s;170–171
124- a.g.e. s;172
125-a.g.e. s;173
126- a.g.e. s;174
127- a.g.e. s;174–175
128- a.g.e. s;176
129- a.g.e. s;176–177
130- a.g.e. s;178
131- Bugün ki Eceabat ilçesi…
132-BOA, HR. SYS,2409/21
133- Henry Morgenthau, a.g.e. s;178
134-a.g.e. s;179
135-BOA, HR. SYS,2412/41
136- Yigal Sheffy,’’Asphyxiating Gas and The Gallipoli War’’- ‘’Zehirli Gaz ve Çanakkale Savaşları-Kimyasal Savaş Yöntemlerinin Ortadoğu da Kullanımının Başlangıcı’’Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi–90.Yılında Çanakkale Savaşlarını Düşünürken Sempozyumu.2005,s;236
137- a.g.m.s;235-236
138- Yrd. Doç.Dr. Şaduman Halıcı,’’Tanin Gazetesine Göre Çanakkale Geçilmez’’ Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı;61 c;XXI Mart 2005
139- Dr.Lokman Erdemir, Sosyal Tarih Açısından Sebep ve Sonuçları ile Çanakkale Savaşları.(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi.2008
140-Yigal Sheffy, a.g.m. s;238
141- a.g.m.s;239
142- a.g.m.s;239
143- a.g.m.s;239-240
144- Mete Tunçoku,Anzakların Gözüyle Mehmetçik,s;110, Yigal Sheffy,a.g.m.s;239
145- Yigal Sheffy,a.g.m.s;240

Bu Yazı 105472 kere okunmuştur.


Sayfalar  1 2 3 4 5 6 7 89 10
 

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT