ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Askerden arındırılarak içindeki ev ve askerî barakaların hastane haline getirildiği Gelibolu'nun her türlü bombardımandan uzak tutulması için ilgili büyükelçilikler nezdinde girisimlerde bulunulması..
Askerden arındırılarak içindeki ev ve askerî barakaların hastane haline getirildiği Gelibolu'nun her türlü bombardımandan uzak tutulması için ilgili büyükelçilikler nezdinde girisimlerde bulunulması..


Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Baskumandanlık Vekâleti
Sube: 7
Numara: 3951
Hulâsa: Gelibolu'nun hastahâne ittihâzı ve mezkûr mahallin tayyâre bombardımanlarından vikâyesi için tesebbüsât-ı lâzımede bulunulmasına dair
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Besinci Ordu mıntıkasındaki tesisat-ı sıhhıyenin tevsî‘i sırasında Gelibolu' daki asâkirin de mahall-i mezkûrdan çıkarılarak kasabanın mevcud hâne ve askerî barakalarından bi'l-istifade üç bin yataklık hastahâneler tesisi takarrürle ise baslanmıs olduğundan düsman tarafından gerek süfün-i harbiyeden asırma sûretiyle ve gerek tayyârelerle kasabanın bombardımandan vikâyesi için sefâret-i müte‘allikası nezdinde tesebbüsât-ı lâzıme icrâsına evâmiri fahîmânelerinin bî-dirîğ buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 7 Sevval sene 1]333 ve fî 5 Ağustos sene 1331 / 18 Ağustos 1915

Baskumandan Vekili
Enver

BOA, HR. SYS, 2412/41
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT