ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Müttefiklerin Seddülbahir'in sağındaki Osmanlı siperlerine karsı yaptığı saldırıda 2.000'i askın ölü bıraktığı, merkez ve sol taraftaki siperlere yaptığı saldırlarda ise 110 askerinin esir alındığı
Saros Körfezi'nin kuzeyindeki Karaçalı'ya ve Arıburnu'na çıkarılan Müttefiklerin Osmanlı askerlerince kovulup bir çoğunun esir alındığı / Müttefiklerin Seddülbahir'in sağındaki Osmanlı siperlerine karsı yaptığı saldırıda 2.000'i askın ölü bıraktığı, merkez ve sol taraftaki siperlere yaptığı saldırlarda ise 110 askerinin esir alındığı / Çanakkale Boğazı'nda Müttefik denizaltılarınca batırılan Barbaros Zırhlısı'nın mürettebatının büyük kısmının kurtarıldığı.......


Matbûât Müdüriyeti'ne
Çanakkale Cephesi'nde:

Düsman 24-25 Temmuz gecesi donanmasının himâyesi altında taze kuvvetlerinden bir kısmını Saros Körfezi'nin simâlinde Karaçalı civarına ve mütebâkîsini Arıburnu'nun simâlinde iki mevkide karaya çıkardı. Karaçalı civarına çıkan düsman kâmilen tard edilmis ve meydanda yirmiyi mütecâviz maktûl bırakarak gemilerine firar ederek çekilmislerdir. Arıburnu simâline çıkan düsman kuvvetleri 25 Temmuz'da donanma atesi sahasında bir mikdar ilerlediyse de aksam üstü kıta‘âtımızın mukabele ve taarruzlarıyla düsman
bulunduğu hatda tevakkufa mecbur edildi ve bugün safakdan itibaren icrâ etdiği mükerrer hücumları da telefât-ı külliye ile tard edildi. Bu esnada mecrûh ve gayr-ı mecrûh bir mikdar zâbit ve efrâd esir alınmısdır.

Seddülbahir' de sağ cenâhda bir kısım siperlerimiz düsmana doğru kırk metre kadar ileri sürüldü. 24 Temmuz'da bu cenâha karsı icrâ eylediği iki taarruzunda da muvaffak olamayıp tard edilen düsmanın yalnız bu siperlerimiz önünde iki bini mütecâviz maktûlü görülmüsdür.

25 Temmuz'da yine bu siperlerimize ve bilhassa kesîf kuvvetler ile merkez ve sol cenâhımıza karsı üç-dört defa siddetli ve sürekli icrâ eyledikleri taarruzlarında da pek mühim zâyiâta ma‘rûz kalarak ve hiçbir netice elde edemeyerek kâmilen eski mevzilerine tard olundular. Kahraman kıta‘âtımız düsmanın birbirini takib eden hücumlarını kırmakla kalmayıp mukabil taarruzlarıyla düsmanın bir kısım siperlerine girmisler ve bu siperleri düsman aleyhine çevirip birlesmislerdir. Burada düsmandan alınan üserâ mikdarı yüz ona bâliğ oldu.

Barbaros Zırhlısı bu sabah Çanakkale'de bir düsman tahtelbahiri ( Denizaltı) tarafından gark edilmisdir. Mürettebâtının kısm-ı a‘zamı kurtarıldı.

8 Ağustos 1915

Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Subesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbası
Edib
BOA, HR. MA, 1138/38
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT