ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Doküman Arşivi

« Geri   

Ara  ::

   Tümünü Göster  
  Konu Başlığında ve metninde Konu Başlığında Konu Metninde
• 1. Dünya savaşına giden yol ve Avrupa
Birinci Dünya Savaşının çıkış sebepleri ve Çanakkale' ye giden yolu XIX.yy da özellikle Avrupa' da aramak gerekir.

19.yy da yaşlı kıta Avrupa' da, büyük devletler arasındaki güç gösterisi, soguk savaşın ötesine geçmeyen bir denge üzerine kurulmuştu.Rus Çarı 2.Nicolai Reval' de nin "Hasta Ada...
 
• Osmanlı'da Yaşananlar
İttihatçılar 1909 da 2. Abdülhamit' i tahtan indirip meşrutiyeti ilan etmeleri ile içte ve dışta başarılı politikalar izleyememişler, beş yıl içerisinde Osmanlı İmparatorluğu' nu önemli ölçüde parçalamışlardı. Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış, Selanik, Girit ve Ege adaları Yunanlılar' a geçmiş, İ...
 
• Balkan Savaşı
Balkan Harbi' nin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı kuruluşunda yer alan 57 nci Piyade Alayı, üç piyade taburu ile bir ağır makineli tüfek bölüğünden ibaretti.

57 nci Piyade Alayı Batı Rumeli'de (Seylan ve Bilaç bölgesinde konuşlanmıştı. Alayın ku...
 
• 57 nci Piyade Alay Sancağı
57. Alay Sancağı' nın Avusturalya'nın Melbourn Müzesinde sergilendiği söylenmektedir. Hatta Gidip İncelemişler gibi;
" Bu alay sancağı Gelibolu Savaş alanından getirilmiştir. Ama esir edilememiştir. Çünkü Türk ordusunun milli geleneklerine göre bir alayın sancağı, alayın son eri ölmeden teslim ed...
 
• Trablusgarp Cephesi
57 nci Piyade Alayı'nın kuruluş tarihi, her ne kadar 25 Aralık 1891 olarak bilinmekte ise de, MSB Arşiv Müdürlüğünde mevcut 440 numaralı ve 1880 yılına ait 15 nci Tümen Defterinde, 57 nci Piyade Alayının kaydına rastlamaktayız. Tümen Komutanı Tümgeneral Tahir Paşa'nın 27 Teşrin-i Evvel 1296 ...
 
• Çanakkale Cephesi (1.Bölüm)
Balkan Harbinde 19 ncu Piyade Tümeninin kuruluşundan çıkartılmış olan 57 nci Piyade Alayı, 5 nci Ordu, 3 ncü Kolordu, 19 ncu Piyade Tümeni emri altında, 19.11.1330 (01 Şubat 1915) tarihinde, 19 ncu Alayın 4 ncü, 8 nci ve 12 nci Bölüklerinden müretteb 1 nci Tabur ve alaya verilen 20 nci Makineli Tüfe...
 
• Çanakkale Cephesi (2.Bölüm)
Başkomutan Vekili Enver Paşa, 11 Mayıs'ta Çanakkale Cephesine gelerek her iki cepheyi de denetledi. Sonra Ordu Komutanı ile fikir birliği içinde 19 Mayıs günü Arıburnu Cephesinde taarruz edip düşmanı denize dökmeye karar verdi. Bütün hazırlıkların yapılması için Tümen Komutanlıklarına emir ver...
 
• Filsitin Cephesi
57 nci Piyade Alayı, Filistin Cephesinde 4 ncü Ordu, 15 nci Kolordu, 19 ncu Piyade Tümeni kurulusunda olup, üç Piyade Taburu, Ağır Mitralyöz Bölüğü, Hafif Mitralyöz Bölüğü, Hücum Kıtası, İstihkam Takımı ve Humbara Topçu Takımından ibarettir.

Alay Komutanı : Binbaşı Hacı Mehmet Emin...
 
• Galiçya Cephesi
Çanakkale Muharebeleri boyunca iki defa lağvedilen ve yeniden kurulan 15 nci Kolordu; İngilizlerin Çanakkale'den çekilmesinden sonra ve 5 nci Ordu'nun yeniden düzenlenmesi sırasında, 9 Ocak 1916 tarihli ordu emri üzerine, üçüncü defa olarak 19 ncu ve 20 nci Tümenlerle tekrar kurulmuş, Keşan, Ş...
 
• Çanakkale'ye Saldırı Fikri
Bu düşüncede olanlar her şeyi bir kenara bırakarak ilk olarak Almanya'yı ezmeyi istemektedirler. Buna klasik düşünce ve plan denilebilir. Bunu isteyenler, elde edilecek bütün kuvvetlerini, yani en çok İngiltere'de önce gönüllü sonra mecburi olarak silah altına alınan ve alınacak olan birkaç milyon a...
 
• Churchill ve Çanakkale
Churchill düşüncesini Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl önce Londra'yı ziyaret etmiş ve onunla görüşmüş olan Enver Paşa'ya şöyle anlatmaktadır; "Londra'da bulunduğum sırada Churchill ile bir dünya savaşı çıkması durumunu tartışmıştım. Böyle bir savaşta Türkiye'nin ne yapacağını bana sordu. Ve ...
 
• Churchill'in Boğazları Zorlama Planı
Baltık denizine girmek planı da kısmen deniz bakanının düşünceleri arasında olmakla birlikte Çörçil, hemen bütün gücünü Çanakkale'nin zorlanması üzerinde toplayacaktır. O sırada İngiltere'de Osmanlı Devleti, düşmanların en zayıfı sayılıyordu. O, Almanya'dan damla damla ve adeta kaçak gibi Roma...
 
• JOFR Planı
Bu düşüncede olanlar her şeyi bir kenara bırakarak ilk olarak Almanya'yı ezmeyi istemektedirler. Buna klasik düşünce ve plan denilebilir. Bunu isteyenler, elde edilecek bütün kuvvetlerini, yani en çok İngiltere'de önce gönüllü sonra mecburi olarak silah altına alınan ve alınacak olan birkaç milyon a...
 
• LOYD CORC Planı
Loyd Corcc planının esası ilkbaharda kuvveti 700 bin kişiye varacak olan yeni birliklerin Fransa'da Batı cephesine gönderilmeyip Balkanlar'da kullanılmasıdır. Loyd Corc ayrıca Türklerin Süveyş kanalına saldırdıkları sırada, Suriye'ye 100 bin kişilik bir kuvvet çıkararak 80 bin kişilik Türk ord...
 
• Baltık Denizine Egemen Olmak Planı
Baltık Denizine egemen olmak ve hem Ruslara silahla cephane yetiştirmek, hem de Almanya'nın mesafelerce düz kumluk halinde bulunan Pomeranya kıyılarına, Berlin'den 150-200 km uzaklıkta olan yerlere, büyük bir Rus ordusu çıkarmak. Lora Fiser'e göre ayrıca üç yere üç ordu çıkarılacak biri asıl ç...
 
• Savaşa Girmemiz
Günümüz de hala Osmanlı Devleti’ni kimin savaşa sürüklediği tartışılmakta dır. Kimi Tarihçilere göre İngilizlerin, kimilerine göre Almanlar’ ın bir planıydı. Bu tartışmalar, Atatürk’ ün dediği gibi “biz Çanakkale’ de bir darülfünun kaybettik” gerçeğini değiştirmeyecektir.
Ancak, iki görü...
 
• Savaşın Başlaması
Savaşın Başlaması (Şubat 19)
Yukarıda sözü geçen Gordon planının eylemine 19 şubat saat 10'da başladı. Bu tarih 1807 yılında İngiliz filosuna başarı ile sonuçlanan Boğaz zorlaması 108. yıl dönümüne rastlamaktadır. Saldırı amacı ilkin boğazın girişini koruyan Anadolu yakasındaki Ku...
 
• Almanya'ya Çanakkale Zaferinin Etkisi
1917 yılında müttefikler çok güçsüz duruma düşmüşlerdi.Rusya komünizm rejimi ilan edilmiş, savaştan çekilmişti. İngiltere ve Fransa ise insan gücü bakımından yetersizdiler. Almanya'nın ve yandaşlarının üstünlüğünü Çanakkale zaferi sağlamıştır.

Almanya çok yanlış olan, sonu hesaplan...
 
• Çanakkale Cephesi' nde Rusya
18.YY ve 19YY. RUSYA'NIN SİYASİ HEDEFLERİ
19. Yüzyıl'dan İtibaren Rusya'nın Boğazlar ve Osmanlı Toprakları Üzerindeki Düşünceleri
15.yy sonunda kurulan Rus Çarlığı başlangıçta tamamen bir kara devleti idi ve denizlerle bağlantısı yoktu.

1699 Karlofça Andlaşması ile Azak kalesini alan...
 
• Çanakkale Cephesi'nin Açılma Sebepleri
I.Dünya Savaşı'na Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılının sonbaharında, Almanya'nın yanında katılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa katılmasıyla müttefiklerin gündemine, boğazlar meselesi gelmiştir. Boğazlar savaşın gidişatında çok önemli bir noktaydı. Çünkü Osmanlı Ordusu Kafkas Cephesi'nde ...
 


Toplam Kayıt :111  Toplam Sayfa :6  Geçerli Sayfa :

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT